. . . . .
 
.
VelkommenAOR 2015RegattacafePraktisk
.

Regattaforeningen

AARHUS OPEN REGATTA er arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Roklub, Aarhus Studenter Roklub og Roklubben ARA.

Bestyrelse:
Sune Mørch Knudsen ASR (formand)
Morten Krogh Nielsen ARA
Finn Andersen AR
Jeppe Meinert AR (kasserer)

Styregruppe:
Finn Andersen AR
Peter Madsen Jensen ASR
Thomas Kjeldsen ASR
Jeppe Meinert AR (økonomiansvarlig)

Tovholdere:
Finn Andersen (Anlæg)
Thomas Kjeldsen og Simon Kvindal(Sekretariat)
Peter Madsen Jensen (Udenomsarealer)
Morten Krogh Nielsen (PR)

Dommerkollegie i 2014:

Offentliggøres senere


Speakere:
Offentliggøres senere

Diverse medhjælpere: Roere fra ASR, ARA og AR

.
 
Sponsorer