Brabrand Rostadion, Aarhus

 

Brugerudvalget 2020

 

Morten Krogh Nielsen (Roklubben ARA) – valgt som formand d. 2. februar 2011.
morten@havrebakken.dk - 20210198

Sven Vedel (Aarhus Roklub)
vdl@outlook.dk 

Simon Kvindal (Aarhus Studenter Roklub, ASR)
kaproningschef@asr.dk

Jette Bach (Marselisborg Kajakklub, MKC)
jette.bach@mkc-kajak.dk

Bjarne M¿ller (Kajakklubben Viking)
bjarne48moeller@gmail.com

Jakob Færch (Kajakklubben Skjold)
jakob@faerch-net.dk

S¿ren Dam (SERO, seniorafdeling ved Roklubben ARA)
gsdam@stofanet.dk

Torsten Aaboe Andersen (Aarhus Kano og Kajak Klub, AKKK)
torstenaa@gmail.com

Erik S¿ndergaard (Risskov Roklub)
erik@tammeris.dk

Niels Iversen (Rocenter Århus, RCA – forbundskraftcenter)
n.c.iversen@stofanet.dk

Jeppe Meinert (valgt kasserer)
jeppemm@stofanet.dk

Ved driftsforstyrrelser i huset kan husforvalter S¿ren Dam kontaktes på: 60305466